Osobom niepełnosprawnym intelektualnie wciąż trudno odnaleźć się w społeczeństwie. Izolacja, obojętność i niezrozumienie często uniemożliwiają im podjęcie pracy i usamodzielnienie się. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie rozpoczyna właśnie realizację programu, który ma na celu pomoc niepełnosprawnym w przełamywaniu tych barier.

Szansa na samodzielność

WSPARCIE I INTEGRACJA

Znalezienie pracy w naszym regionie bywa trudne nawet dla osób dobrze wykształconych i w pełni sprawnych. Dla niepełnosprawnych możliwość jakiegokolwiek zatrudnienia to wciąż nieosiągalne marzenie. W szczególnie ciężkiej sytuacji są ludzie mający zaburzenia psychiczne. Pracodawcy zwykle nie chcą ich zatrudniać, a i sami chorzy wykazują zbyt małą aktywność w poszukiwaniu posad, nie wiedzą też, gdzie się udać po radę i wsparcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie chce to zmienić. Właśnie rozpoczyna realizację programu pod nazwą "Wsparcie i integracja osób przewlekle psychicznie chorych oraz ich rodzin ze środowiskiem lokalnym". Ma on na celu m.in. przebudowę świadomości społecznej dotyczšcej niepełnosprawnych intelektualnie oraz wspieranie ich najbliższych. Przedsięwzięcie ma służyć też przekonaniu pracodawców do tego, by zatrudniali osoby chore i dali im szansę na usamodzielnienie się. Pieniądze na realizację projektu - 20 tys. zł pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

FACHOWA POMOC

Od października do grudnia w PCPR będzie czynny punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym zainteresowane osoby znajdą fachową pomoc psychologa, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego.

- Celem punktu będzie też informowanie lokalnych przedsiębiorców o możliwości zatrudniania niepełnosprawnych. Z kolei osoby chore chcemy ukierunkować i pomóc im w wejściu na rynek pracy - mówi dyrektor PCPR Elżbieta Drozdowicz. Wielu niepełnosprawnych poszukuje zatrudnienia, ale brakuje im odpowiedniego przygotowania i wykształcenia.

W ramach programu powstanie też darmowy biuletyn, w którym znajdą oni informacje o punktach służących im fachową pomocą i radą. Najważniejszym zadaniem w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie szkolenie kadry urzędniczej oraz pracowników na co dzień wspierających chorych. Chętnych do podniesienia swoich kwalifikacji nie brakuje.

- Już zgłosiła się do nas m.in. kadra Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej - mówi szefowa PCPR.

Informacje na temat szkoleń dotarły również do gmin Dźwierzuty i Świętajno, w których mają już wkrótce powstać domy samopomocy służące wsparciem osobom chorym psychicznie. Zajęcia będą prowadzić fachowcy m.in. z Warszawy, Wrocławia i Kołobrzegu.

PRZEKONAĆ PRACODAWCÓW

Autorzy programu mają nadzieję, że dzięki niemu uda się stworzyć zakład aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych. Znalazłyby się w nim pracownie świadczące różnego rodzaju usługi dla mieszkańców. PCPR jest już w trakcie poszukiwania lokalu na ten cel. Na razie pracownicy centrum koncentrują się na realizacji programu.

- Sukcesem byłoby, gdyby chociaż kilka osób niepełnosprawnych biorących w nim udział znalazło pracę, a przedsiębiorcy dali się przekonać do tego, że warto dać im szansę - mówi jedna z autorek programu, Marta Ziółek.

(łuk)

2006.10.04