Wójtowie i burmistrzowie w towarzystwie przedstawicieli rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich zjechali do Olsztyna, by podpisać umowy na dofinansowanie działań podnoszących jakość życia na terenach wiejskich. Wśród nich nie brakowało przedstawicieli gmin z powiatu szczycieńskiego.

Szczycieńskie inicjatywy docenione przez marszałka
Umowa podpisana. Członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska (z prawej) przekazała na ręce sołtys Łupowa Katarzyny Szynkiewicz, w obecności wójt Marianny Szydlik (z lewej), grant w wysokości 20 tys. zł

Pierwszy z konkursów, który oficjalnie podsumowano, to organizowany od 2006 roku -  „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla.

– Celem konkursu jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację zadań w swoim otoczeniu, poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach konkursu powstają place zabaw, pomosty, boiska sportowe, altany, siłownie zewnętrzne, zagospodarowywane są plaże bądź centra wsi – mówi Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, która razem z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisywała umowy z ramienia samorządu województwa.

W 2022 roku dofinansowano 15 zadań. W powiecie szczycieńskim środki otrzymają gminy Dźwierzuty i Jedwabno. W pierwszej z nich, a dokładnie w miejscowości Małszewko, powstanie centrum integracji mieszkańców. Z kolei w Rekownicy, gm. Jedwabno, powstanie wiata przystankowa. Wysokość dofinansowania to odpowiednio 20 i 10 tys. zł.

Kolejny konkurs, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, to „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W 2022 roku dofinansowano 29 zadań. Wśród gmin szczycieńskich z przyznanych środków mogą cieszyć się mieszkańcy Klonu w gm. Rozogi oraz Leman w gm. Szczytno, gdzie powstaną altany. Gmina  Dźwierzuty zagospodaruje teren w Łupowie, a Jedwabno w Warchałach. Z kolei w Leleszkach w gm. Pasym zostanie wybudowany pomost.

Szczycieńskie inicjatywy docenione przez marszałka
Dzięki otrzymanym grantom na miejskim placu w Łupowie powstanie „Bartny Kąt” (projekt u góry), a w Małszewku przy świetlicy wiejskiej pojawi się „Chata Rybacka”

- Co roku te środki są przeznaczane na wzmocnienie roli sołtysa i aktywizację społeczności lokalnych. Inicjują także działania wpływające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego - mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Dzięki dotacjom z samorządu województwa te najmniejsze wspólnoty same mogą zadbać o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców, organizację wydarzeń. Za każdym razem to dobrze zainwestowane pieniądze. Prawdziwą furorę zrobiły jednak reprezentantki kół gospodyń wiejskich z powiatu, które nie tylko zdobyły środki na działanie, ale także pokazały talent kulinarny i wokalno-taneczny. Celem konkursu jest wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

– Środki finansowe w ramach konkursu przeznaczone są m.in. na zakup sprzętu AGD, namiotów czy strojów ludowych charakterystycznych dla naszego regionu – mówi Sylwia Jaskulska. W 2022 roku dofinansowano 22 zadania. W Wilamowie w gminie Rozogi odbędzie się wydarzenie „Kuchy, breje, muzy – mazurskie jédło”.

Ale i na wydarzenia kulinarne przewidziano osobną pulę wsparcia. W konkursie „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku” zaprezentuje się gmina Szczytno, która zorganizuje Festiwal Dyni.

- Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej w województwie. Wydarzenia objęte dofinansowaniem obejmują promocję jednego produktu lub surowca żywnościowego charakterystycznego dla obszaru gminy oraz muszą wpisywać się w realizację zadań własnych gminy – mówi Sylwia Jaskulska.