Takie sytuacje w tej kadencji Rady Gminy Dźwierzuty, gdy ktokolwiek z radnych nie głosuje za przyjęciem uchwały przygotowanej przez wójt, należą do rzadkości. Jeszcze bardziej może intrygować fakt, kiedy „sprawcą” tego jest sam szef rady. A taki przypadek miał miejsce podczas listopadowej sesji.

Szef rady wstrzymał się od głosu
Przewodniczący Arkadiusz Nosek: - Skupmy się lepiej na swoich zasobach, zamiast uzależniać się od innych

Na obrady Rady Gminy Dźwierzuty trafił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dźwierzuty na lata 2022-2037”. Określa on m. in. potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Dziś większość budynków mieszkalnych i usługowych, zwłaszcza na terenach wiejskich, korzysta z indywidualnych źródeł ciepła, najczęściej opalanych węglem. W tej sytuacji dokument zaleca wzrost wykorzystania gazu oraz odnawialnych źródeł energii na potrzeby grzewcze (pompy ciepła).

Takie akcenty nie podobają się przewodniczącemu Rady Gminy Arkadiuszowi Noskowi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.