10 lat pozbawienia wolności grozi przewodniczącemu Rady Gminy w Rozogach. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przedstawiła Krzysztofowi Trzcińskiemu dwa zarzuty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Radni gminni są zaskoczeni. O tym, że przewodniczący ma prokuratorskie zarzuty dowiadują się od „Kurka”.

Szef rady z zarzutami
Po ujawnieniu informacji o postawionych mu zarzutach prokuratorskich Krzysztof Trzciński złożył rezygnację z pełnionej funkcji przewodniczącego Rady Gminy Rozogi

Krzysztof Trzciński kieruje Radą Gminy Rozogi od dwóch lat i wszystko wskazuje na to, że nie dotrwa na tej funkcji do końca kadencji. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przedstawiła mu dwa zarzuty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Będąc właścicielem firmy ochroniarskiej, w okresach: od października 2012 r. do listopada 2015 r., od lutego 2016 r. do sierpnia 2016 r., od października 2016 r. do listopada 2017 r. miał przedłożyć nierzetelne wnioski o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Deklarował w nich poniesienie kosztów płacy w ustawowych terminach, podczas gdy nie uiszczał składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej ubezpieczonych niepełnosprawnych pracowników za w/w okresy. W efekcie tego miał doprowadzić Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 387.489,58 zł, wynikającej z sumy wypłaconych środków pieniężnych z tytułu nienależnie przyznanego dofinansowania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.