Budowy: gimnazjum, sali gimnastycznej, dróg do Ciemnej Dąbrowy i Wyzeg oraz wodociągowanie wschodnich terenów gminy - to największe inwestycje jakie czekają gminę Wielbark w najbliższych trzech latach.

Szkoła, drogi, wodociągi

Program rozwoju

Podczas ostatniej sesji rady Gminy (9 czerwca) radni przyjęli Program Rozwoju Lokalnego na najbliższe lata. Posiadanie owego dokumentu jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się przez gminę o środki pomocowe z funduszy europejskich na inwestycje.

W opracowaniu wymienione są zadania planowane na najbliższe (2004-06) i dalsze (2007-13) lata.

Na te pierwsze składają się budowy: gimnazjum i sali gimnastycznej, dróg do Ciemnej Dąbrowy i Wyzeg, a także wodociągowanie wschodniego terenu gminy.

Wespół zespół

Gmina nie troszczy się tylko o przynależne do niej drogi, ale także te, których właścicielem jest powiat. Wspólnymi więc siłami planowane jest położenie 9,4 km odcinka asfaltu na dotychczasowej żwirowej drodze prowadzącej od granicy gminy do Lesin, następnie do Łatanej przez Olędry, a na końcu do Kipar. Na realizację części tego zadania jest już zagwarantowane 700 tys zł, na które składa się udział ministerstwa - 300 tys. zł oraz powiatu i gminy - po 200 tys. zł. Szczycieńskie starostwo czyni starania o zdobycie dodatkowych środków pomocowych, gwarantujących całkowite zakończenie zadania jeszcze w tym roku.

W takiej sytuacji gmina Wielbark zobowiązała się dołożyć kolejne 200 tys zł z własnych środków.

- Chociaż nie są to drogi podległe gminie, to jednak korzystają z nich głównie nasi mieszkańcy - tłumaczył udział gminy w powiatowej inwestycji wójt Grzegorz Zapadka.

Urząd do remontu

Nową nieplanowaną wcześniej inwestycją będzie także remont budynku Urzędu Gminy. Koszt zadania według wstępnych szacunków wyniesie 300 tys. zł, za które m.in. zostanie położony nowy dach, wykonana elewacja z ociepleniem i nowe wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wielu z nich korzysta z pomocy GOPS, który mieści się w tym samym obiekcie.

(olan)

2004.06.16