W tym tygodniu przybliżam historię szkoły średniej dla dziewcząt, której historia sięga końca XIX w. Dziś w jej budynku funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Szkoła Ortulfa
Widok na przedwojenny budynek szkoły od strony dzisiejszego boiska

ŚREDNIA SZKOŁA DLA DZIEWCZĄT

W 1886 r. superintendent Karl Bercio założył w Szczytnie prywatną szkołę dla dziewcząt, która następnie przekształciła się w „Höhere Mädchenschule” (szkołę średnią dla dziewcząt). Pierwszą nauczycielką tej szkoły była Elise Kuczewski. W 1903 r. założono Związek Szkolny, za pośrednictwem którego zbierano środki na utrzymanie szkoły. Od 1904 r. placówką kierowała surowa panna Korella, która przeszła na emeryturę po zakończeniu wojny w 1918 r. W tym też roku szkoła przejęta została przez miasto i funkcjonowała dalej jako Miejskie Gimnazjum Realne w stanie organizacji, w którym dziewczyny ze wszystkich grup społecznych miały możliwość zdać maturę. W 1921 r. do szkoły uczęszczały 303 uczennice, które uczyło 12 nauczycieli. Uczono tu dwóch języków obcych: francuskiego i angielskiego. Większość uczennic dążyła do zdania matury. Na dochody szkoły składały się wpływy z funduszu państwowego, powiatowego i miejskiego w kwocie 169 000 papierowych marek oraz z opłaty szkolnej, która przyniosła 141 800 marek.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.