W najbliższym czasie nie ma raczej szans na to, aby budynek dawnego internatu na ul. Mickiewicza doczekał się gruntownego remontu. Jego koszt znacząco przekracza możliwości finansowe Wyższej Szkoły Policji, która blisko trzynaście lat temu otrzymała obiekt w formie darowizny od powiatu.

Szkoła policji nie ma kasy na dawny internat
Budynek nie jest w żaden sposób wykorzystywany przez uczelnię ze względu na zły stan

W połowie grudnia opublikowaliśmy artykuł dotyczący niezagospodarowanych obiektów w centrum Szczytna. Jednym z nich jest dawny internat Zespołu Szkół nr 1 na ul. Mickiewicza. Nieruchomość od 2010 r. należy do Wyższej Szkoły Policji. Przypomnijmy, że powiat przekazał ją uczelni na cele statutowe w formie darowizny. Miały tam powstać miejsca noclegowe oraz sale wykładowe.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.