Blisko rok uczniowie Gimnazjum w Szymanach pracowali nad projektem "Ocalić od zapomnienia". W trakcie jego realizacji młodzi ludzie mieli niepowtarzalną możliwość zetknięcia się z historią swojej wsi, a przy okazji mogli rozwijać zainteresowania przyrodnicze i artystyczne.

Szkoła z pomysłami

PRACOWITE MIESIĄCE

Gimnazjum w Szymanach to kolejna wiejska szkoła w powiecie realizująca z powodzeniem projekty służące rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz integrowaniu młodych ludzi z lokalną wspólnotą. Prace nad przedsięwzięciem pod nazwą "Ocalić od zapomnienia" finansowanym ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rozpoczęły się w czerwcu 2006 roku. Główną jego pomysłodawczynią i koordynatorką była nauczycielka przedmiotów przyrodniczych Jadwiga Meyza. Większość zadań realizowano w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych a także podczas wakacji. Gimnazjaliści najpierw wzięli udział w warsztatach literackich i przyrodniczych w ramach Zielonej Szkoły na Wałpuszu. Potem były m.in. zajęcia dziennikarskie z redaktorką "Kurka Mazurskiego", plener malarsko-rzeźbiarski, wycieczki do rezerwatu "Małga" oraz do Muzeum Mazurskiego w Szczytnie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Nie lada atrakcją dla uczniów stał się udział w sierpniowych warsztatach archeologicznych w osadzie neolitycznej na terenie Sasku Małego. Odbywały się one pod kierunkiem fachowca - doktora Jarosława Sobieraja z olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur. Młodzież poznawała również nieco mniej odległą przeszłość swojej małej ojczyzny. Służyły temu spotkania i rozmowy ze starszymi mieszkańcami okolicy. Owocem prac młodych ludzi jest wywiad z Mazurką, panią Krystyną Przybyłek z Sasku Małego. Nie tylko opowiedziała ona gimnazjalistom o tym, jak w jej rodzinnej wsi wyglądało życie przed wojną, ale także zdradziła im przepis na tradycyjny kuch mazurski z migdałami. Uczniowie sami przygotowywali wystawy ukazujące efekty ich pracy. W ramach projektu wybrali się również na wycieczki do Torunia i Biskupina. W grodzie Kopernika gimnazjaliści poznali tajniki wyrobu słynnych na cały kraj pierników, a w biskupińskim skansenie uczyli się lepienia glinianych naczyń. Wszystkie swoje dokonania opisali w gazetce "Szkolny Mix", wydawanej pod opieką nauczycielek Hanny Brumer i Danuty Jasińskiej. Młodzież z Szyman prezentowała realizowany w szkole projekt 12 kwietnia podczas III Regionalnego Forum Edukacyjnego "Równać szanse" na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i otrzymał wiele pochlebnych opinii.

NIEZAPOMNIANA PRZYGODA

Uroczyste podsumowanie prac nad projektem odbyło się we wtorek 17 kwietnia. Imprezie towarzyszyły wystawy prac uczniowskich oraz poczęstunek złożony z tradycyjnych, domowych specjałów. Dyrektor Zespołu Szkół w Szymanach Irena Dzierlatka podkreślała, że dzięki realizacji projektu gimnazjaliści mogli nie tylko rozwijać zainteresowania, ale także poznać swoje mocne strony oraz zgłębić historię rodzinnej okolicy. W czasie podsumowania uczniowie pochwalili się zdobytą wiedzą, czego dowodem była krótka prelekcja na temat badań archeologicznych. Goście mogli też obejrzeć prezentację multimedialną dokumentującą działania uczniów. Sami gimnazjaliści wspominają prace nad projektem jako niepowtarzalną przygodę.

- Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć udział w czymś tak ciekawym. Najbardziej niezapomnianym przeżyciem były dla mnie wycieczki do Torunia i Biskupina - zdradziła "Kurkowi" gimnazjalistka Sylwia Wąsowska z Szymanek.

Z kolei Jadwiga Meyza jest przekonana, że przedsięwzięcie zaprocentuje w przyszłości, kiedy uczniowie będą podejmować decyzje dotyczące swojej dalszej drogi życiowej.

- Niezwykle cenna przy realizacji projektu była współpraca szkoły z wieloma instytucjami. Dzięki temu młodzież poznała różne zawody, co być może przyda się w wyborze przyszłych profesji - uważa nauczycielka.

Projekt "Ocalić od zapomnienia" to nie jedyny program wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży ze środowisk wiejskich realizowany w szkole w Szymanach. Obecnie uczniowie biorą udział w przedsięwzięciu pod nazwą "Drogowskaz". W jego ramach już niedługo wyjadą na obóz zadaniowy pod Nidzicą.

(łuk)

2007.04.25