Ewa Bakalarska będzie przez najbliższy rok pełnić obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie. Zajęła miejsce zmarłej na początku maja Grażyny Zielińskiej, której była zastępczynią.

Szóstka z nowym dyrektorem
Ewa Bakalarska z SP nr 6 związana jest od samego początku istnienia szkoły, czyli od 1991 r.

Z dniem 20 maja burmistrz Krzysztof Mańkowski powierzył obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dotychczasowej wicedyrektor, Ewie Bakalarskiej, która ma je sprawować na razie przez rok. Zajęła miejsce zmarłej 9 maja Grażyny Zielińskiej. - Nie zdecydowałem się na przeprowadzenie konkursu na dyrektora ze względu na kilka czynników – tłumaczy burmistrz

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.