27 zł od osoby – tyle, zgodnie z propozycją burmistrza, mieliby płacić mieszkańcy Szczytna za odbiór śmieci. To wzrost o 50% w stosunku do obecnie obowiązującej stawki. Władze miasta tłumaczą, że jest to skutek m.in. nieprzyjęcia przez radnych na początku roku wyższej opłaty, ustalonej wtedy na 23 złote.

Szykuje się drastyczna podwyżka za śmieci
Opłaty za śmieci uderzą mieszkańców po kieszeniach

W porządku najbliższej sesji Rady Miejskiej znajdzie się punkt dotyczący przyjęcia nowej stawki opłat za odpady komunalne. To już drugie w tym roku podejście do uchwalenia podwyżki. W styczniu burmistrz proponował, aby podnieść cenę z 18 do 23 zł od osoby. Wtedy zgody na to nie wyrazili radni. Teraz, jak przekonują władze miasta, odbija się to czkawką.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.