Wiktor Wójcik, dotychczasowy dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki Warmia i Mazury zarządzającej lotniskiem w Szymanach. Kadencja jego poprzednika, Tomasza Kądziołki, który odszedł na emeryturę, zakończyła się w sierpniu.

Szymany z nowym prezesem
Wiktor Wójcik: - Znam zadania, obowiązki i wyzwania, jakie stoją przed spółką oraz jej personelem/fot. Porty Lotnicze warmia i Mazury

W minionym tygodniu Rada Nadzorcza spółki Warmia i Mazury zarządzającej portem lotniczym w Szymanach powołała na stanowisko prezesa zarządu Wiktora Wójcika. Dotychczas sprawujący tę funkcję Tomasz Kądziołka, którego kadencja zakończyła się w sierpniu, zdecydował się przejść na emeryturę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.