Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w Szczytnie odbywało się wiele wydarzeń nawiązujących do tej rocznicy. Oto niektóre z nich:

SESJE HISTORYCZNE

Tak świętowaliśmy stulecie
W trakcie konferencji w muzeum (z lewej) uczestnicy wysłuchali trzech referatów. Z kolei podczas sesji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko- Nowogródzkiej wręczono nagrody uczniom biorącym udział w konkursie historycznym

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w środę 7 listopada, w salce domu parafialnego na ul. Wileńskiej w Szczytnie odbyła się sesja historyczna „100 lat niepodległości Polski” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej. Oprócz jego członków, udział w nim wzięła także młodzież z Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3. podczas sesji ogłoszono wyniki konkursu historycznego poświęconego ojcom odrodzonej Polski: Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Wojciechowi Korfantemu, Ignacemu Daszyńskiemu, Ignacemu Paderewskiemu i Wincentemu Witosowi. Laureaci, uczniowie ZS nr 3, przedstawili przybyłym ich sylwetki. Następnie ks. dr hab. Krzysztof Bielawny wygłosił wykład pt. „Gietrzwałd na drodze do niepodległości”. Spotkanie wzbogaciły wokalne występy uczennic ZS nr 3. Na zakończenie było także wspólne śpiewania patriotycznych pieśni.

Dzień później, w Muzeum Mazurskim, odbyła się konferencja naukowa „Ruch polski na Warmii i Mazurach. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.” W jej trakcie wygłoszono trzy referaty. Dr Jan Chłosta przedstawił sylwetki Polaków spod Szczytna mających swój udział w narodzinach II Rzeczpospolitej. Z kolei dr hab. i wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki omówił sytuację na pograniczu mazursko – kurpiowskim u progu niepodległej Polski. Na zakończenie dr hab. Ryszard Tomkiewicz przybliżył losy przedwojennych działaczy mazurskich w Polsce Ludowej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.