Takiej przeprowadzki w dziejach szczycieńskiego wymiaru sprawiedliwości jeszcze nie było. Na czas trwania remontu swojej starej siedziby, sąd przeniesie się do budynku przy ulicy Chrobrego, w którym mieścił się kiedyś Bank Gdański.

Temida na walizkach

OCZEKIWANA INWESTYCJA

O planach związanych z gruntowną modernizacją pamiętającego drugą połowę XIX wieku obiektu mówiło się już od dłuższego czasu. Wiadomo było, że prędzej czy później musi ona nastąpić. Decyzja o remoncie zapadła przed rokiem. Zakrojona na szeroką skalę inwestycja odmieni całkowicie zabytkowy budynek przy ulicy Sienkiewicza. Prace remontowe mają trwać 18 miesięcy. Jeśli wszystko ułoży się zgodnie z planem, zostaną zakończone 31 maja 2007 roku. Wykonawcą jest firma z Olsztyna, mająca duże doświadczenie w remontach budynków przedstawiających wartość historyczną. Siedziba szczycieńskiego sądu zmieni się nie tylko na zewnątrz, ale i w środku. Odnowiona zostanie elewacja, nastąpi również gruntowna renowacja konstrukcji dachu. Położone będą nowe tynki, nastšpi też wymiana wystroju wnętrz. Niezagospodarowany do tej pory strych ma być zaadaptowany na cele biurowe. Podobny los czeka także pokoje gościnne służące do tej pory m.in. dojeżdżającym do Szczytna sędziom. Zamiana tych pomieszczeń na biurowe wiąże się z wprowadzeniem elektronicznej księgi wieczystej. Do jej obsługi potrzeba będzie więcej niż dotychczas pracowników administracyjnych. Obecnie Wydział Ksiąg Wieczystych zajmuje dwa pomieszczenia, po remoncie dojdą cztery następne.

- Wprowadzenie nowego systemu zdecydowanie usprawni i przyspieszy obsługę interesantów - zapowiada Wanda Makarczuk prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie.

ZGODNIE ZE STANDARDAMI

Odnowiony obiekt będzie zdecydowanie bardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym. W planach jest zamontowanie specjalnej windy, która pozwoli im dostawać się bez przeszkód na wyższe kondygnacje budynku. Wzrośnie także bezpieczeństwo pracowników sądu oraz interesantów. Wydzielone zostaną specjalne strefy, do których ci ostatni będą mieli ograniczony dostęp. Zgodnie z obowiązującymi standardami, w Wydziale Rodzinnym przewidziano utworzenie osobnego pokoju do rozmów z dziećmi. Modernizacja budynku umożliwi oddzielenie od siebie interesantów tak, by np. ci przychodzący na rozprawy karne nie mieli styczności z osobami odwiedzającymi sąd w innych sprawach. Powstanie też dodatkowa sala rozpraw. Teren wokół posesji przy ulicy Sienkiewicza zyska nowe ogrodzenie, urządzony zostanie też parking przed budynkiem. Ze względu na unikatowy charakter starej siedziby sądu, wszystkie plany związane z remontem były uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Renowacja w żaden sposób nie naruszy pierwotnego założenia architektonicznego obiektu. Wystrój odnowionych wnętrz oraz ich wyposażenie będzie nawiązywać do dziewiętnastowiecznego stylu obiektu. Koszt remontu oszacowano na 6 mln zł. Inwestorem jest Sąd Okręgowy w Olsztynie, a środki pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości.

PRZEPROWADZKA NA RATY

Rozpoczęty właśnie remont to nie lada wyzwanie dla pracowników szczycieńskiego sądu. Czeka ich teraz przeprowadzka do tymczasowej siedziby mieszczącej się przy ulicy Chrobrego 4. Jest to budynek zajmowany przez bank Millennium.

- Remont to ogromne zamierzenie inwestycyjne. Prowadzenie go nie jest możliwe przy normalnej pracy sądu - mówi Wanda Makarczuk.

Przeprowadzka będzie przebiegać dwuetapowo. Od 12 do 17 grudnia na ul. Chrobrego przeniesione zostaną wydziały Ksiąg Wieczystych, Cywilny i Pracy. Na tej samej ulicy, lecz w budynku internatu Kolegiów Nauczycielskich tymczasową siedzibę znajdzie Zespół Kuratorów Służby Sądowej. Drugi etap przeprowadzki trwać będzie od 2 do 16 stycznia. Obejmie on II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny, IV Wydział Grodzki oraz oddziały finansowy i administracyjny. Do wykonania tego zadania zaangażowano wyspecjalizowaną firmę przeprowadzkową, która, jak zapewnia Wanda Makarczuk, posiada bardzo dobre referencje od wcześniejszych klientów.

NIEFORTUNNY TERMIN

Prezes sądu nie ukrywa, że termin przenosin nie jest zbyt szczęśliwy.

- Koniec roku to czas, kiedy wyznacza się wiele rozpraw, poza tym zbliża się okres sprawozdawczy. Staraliśmy się jednak zorganizować wszystko tak, aby nasi interesanci jak najmniej ucierpieli na tej przeprowadzce - przekonuje Wanda Makarczuk.

Ewa Kułakowska

2005.12.14