Jeśli do złożonej dokumentacji nie będzie uwag, termomodernizację budynku GOK-u w Dźwierzutach wykonana firma Jarosława Kaczyńskiego ze Szczytna, która w powtórzonym przetargu zaproponowała najniższą kwotę.

Termomodernizacja po dogrywce
Po termomodernizacji budynek GOK-u nie będzie już przyciągał wzroku artystycznymi muralami

Rozpoczęcie prac przy termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach opóźnia się. To dlatego, że wyłoniony w ramach przetargu wykonawca z kwotą 509 tys. zł, odstąpił od podpisania umowy. Jako powód podał problemy najpierw związane z uzyskaniem gwarancji należytego wykonania umowy, a następnie z wycofaniem się podwykonawcy, który realizować miał część zamówienia. Próby znalezienia kolejnego zakończyły się niepowodzeniem. W tej sytuacji gmina zatrzymała wadium wykonawcy i ogłosiła kolejny przetarg. Stanęło do niego pięciu przedsiębiorców

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.