Rozmowa z byłym wojewodą i senatorem dwóch kadencji Januszem Lorenzem

To będzie wyrok politycznej śmierci

- Za pana rządów województwem, w 1996 r., w Szymanach uruchomiono pasażerski Port Lotniczy. Po kilku latach lotnisko zamknięto, a dziś czynione są zabiegi zmierzające do jego reaktywacji. Szanse jednak na to, po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, niebezpiecznie zmalały.

- Bardzo źle, że nieprawidłowości, które stwierdziła izba nie wykryła komisja przetargowa. To ona na etapie wstępnym powinna poprosić o uzupełnienie ofert, ewentualnie wykluczyć z przetargu firmy niespełniające jego wymogów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.