„To nam w duszy gra…” to temat XXI edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego. Emocje, to dzięki nim tworzymy, przeżywamy, poszukujemy i działamy. Nowe miejsca, ludzie, podróże, zdarzenia, dźwięki, barwy i zapachy zachęcają do twórczego wyrażania siebie.

To nam w duszy gra...Do tegrocznego konkursu zgłoszono 105 prac plastycznych, 32 fotografie oraz 17 utworów literackich.

Podsumowanie przeglądu miało miejsce 27 października w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczytnie.

Jury w składzie: Katarzyna Wolicka-Kozak, Jan Napiórkowski, Andrzej Symonowicz dokonało wnikliwej oceny prac plastycznych i fotograficznych. Uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą pomysłowością podczas wykonywania prac artystycznych. Trud, który włożyli w przygotowania zgłoszeń konkursowych wskazuje na ich wysoki poziom kreatywności oraz różnorodność plastycznych inspiracji, co znalazło odzwierciedlenie w interpretacji tegorocznego tematu Przeglądu. Oprócz prac malarskich, znalazły się również m.in. tkane na kanwie, wyklejane różnymi tworzywami, linoryty czy zdobione metodą decupage.

W kategorii prace plastyczne postanowiono nagrodzić następujących autorów:

1. Antoni Zalewski - „Co nam w duszy gra” - Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie.

2. Krystyna Trzcińska - „To mi w duszy gra” - Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie.

3. Elżbieta Płoska - „To mi w duszy gra” - Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie.

4. Barbara Rzeszotarska - „Moje wspomnienie z dzieciństwa” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie.

5. Justyna Olewniczak - „Co mi w duszy gra – jesienna pogoda” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Promyk” w Szczytnie.

6. Agnieszka Tur - „Lekcja muzyki” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie.

7. Tomasz Więcek - „To nam w duszy gra” - Warsztat Terapii Zajęciowej w Szczytnie.

8. Tadeusz Soliwoda - „Szyszkolorowo” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach.

9. Katarzyna Suchowiecka - „Wspomnienie morskiej przygody” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie.

10. Norbert Malec - „Kolorowy świat kwiatów”- Warsztat Terapii Zajęciowej w Szczytnie.

W kategorii prac fotograficznych osoby nagrodzone to:

1. Janusz Kąkol - „Symfonia kolorów – jesienny ogród”- Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie.

2. Dariusz Stankiewicz - „Moja pasja – gitara” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach.

3. Rafał Kardaś - „Tylko ona jedyna” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie.

4. Bożena Jachimowska - „Muzyka” - Warsztat Terapii Zajęciowej w Szczytnie.

5. Magdalena Miśnikiewicz - „Wirujące opowieści” Warsztat Terapii Zajęciowej w Szczytnie.

Jurorki konkursu literackiego Anna Stankiewicz i Iwona Pac podkreślają, że uczestnicy w swoich utworach literackich podjęli próbę rzetelnego i bardzo interesującego opisu swoich uczuć i emocji, które odnoszą się do tematu tegorocznego Przeglądu. Poziom prac wskazuje na wciąż rozwijające się pasje literackie uczestników, którzy tworzą zarówno poezję, jak też prozę.

Jury postanowiło nagrodzić autorów następujących utworów literackich:

1.

Ilona Nadrowska - „Mój drugi dom” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie, filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie.

2.

Sabina Jabłonka - „Melodia duszy” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach.

3.

Jerzy Ciok - „Wiosna” - Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

4.

Janina Piętka - „Stara Amerykanka” - Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

5.

Łukasz Wróbel - „To nam w duszy gra... krótka historia jednego dnia” - Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18.

Dziękujemy Laureatom tegorocznego konkursu za zainteresowanie i chęć tworzenia pięknych dzieł artystycznych i literackich. Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i kadrze placówek i szkół za motywację swoich podopiecznych i wsparcie w przygotowaniu i zgłoszeniu prac na Przegląd.

Wszyscy autorzy nagrodzonych prac plastycznych i utworów literackich: 10 plastycznych, 5 fotograficznych, 5 literackich otrzymają interesujące nagrody.

Swoją opinię na temat twórczości plastycznych będą mogli wyrazić również czytelnicy, biorąc udział w zorganizowanym od następnego wydania „Kurka Mazurskiego” Plebiscytu na najpiękniejszą pracę w temacie „To nam w duszy gra….” Dla autora pracy, która w ramach Plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów przewidziana jest nagroda. Organizatorzy przewidują również nagrodę dla uczestnika Plebiscytu, który zostanie wyłoniony w losowaniu, które będzie miało miejsce w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.