„Kurek Mazurski” w nr 3 z 19 stycznia br. zamieścił artykuł „Kto ma zrobić to przejście”.

To przejście ma zrobić GDDKiAPrzedstawiono w nim stanowisko GDDKiA O/Olsztyn w sprawie wykonania przejścia przez ulicę Kochanowskiego. Mocno zdziwiło mnie stanowisko GDDKiA. Odebrałem je jako próbę usprawiedliwienia niezajęciem się problemem. Jest świadectwem zbagatelizowania sprawy dotyczącej bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu. Przejścia dla pieszych są elementem (częścią składową) skrzyżowań, a piesi należą do grupy szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego. Stworzenie bezpiecznych warunków dla ruchu pieszego na skrzyżowaniu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie z ulicą Kochanowskiego należy do obowiązków zarządcy drogi nr 57- GDDKiA, albowiem cytuję: Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania lub węzła dróg różnej kategorii wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami drogi, znakami i sygnałami drogowymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania lub węzła, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii (Art.25.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Więcej, to GDDKiA powinna wyjść z pomysłem stworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Kochanowskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.