Na linii kolejowej łączącej Szczytno z Biskupcem trwają ostatnie prace rozbiórkowe. Wkrótce po torach nie będzie już śladu.

Tory skasowane

ROZBIÓRKA TRWA

Kolejowe połączenie Szczytna z Biskupcem powstało w 1908 roku. Ostatni pociąg pokonał ten szlak w czerwcu 1992 roku. Linia była niewątpliwie jedną z najbardziej urokliwych tras kolejowych w regionie. Niestety wraz z upływem lat traciła swoje znaczenie. Coraz dłuższe czasy przejazdów spowodowane pogarszającym się stanem torowiska spowodowały, że pociągi zaczęły przegrywać z połączeniami autobusowymi. Tuż przed zamknięciem linii na pokonanie około 40-kilometrowego odcinka pociąg potrzebował ponad godzinę. Stały odpływ pasażerów spowodował ostateczne zamknięcie połączenia. Od tamtej pory odcinek systematycznie zarastał roślinnością. Gdy plany utworzenia trasy drezynowej spaliły na panewce, los linii został ostatecznie przesądzony.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.