Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie wygrała szóstą edycję Euro-Eko Rambitu, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury.

Trójka najlepsza w Rambicie
Uczestnicy rywalizowali w ośmiu konkurencjach

Uczestnicy rywalizowali w ośmiu konkurencjach. Do zadań związanych z ekologią i Unią Europejską dołączono w tym roku quiz dotyczący policji. Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3. Drugie miejsce po dogrywce zajęła SP 6, w trzecie – SP 2. Euro-Eko Rambit Szkół Podstawowych od 2012 roku przygotowuje szczycieńskie Gimnazjum nr 2. Impreza jest tematycznie związana z Dniem Europy i Dniem Ziemi. Patronują jej burmistrz Szczytna oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn - Warmińsko -Mazurska Izba Rolnicza, który tradycyjnie też fundował nagrody dla rywalizujących ze sobą drużyn szczycieńskich podstawówek. W tym roku do współpracy nad przygotowaniem rambitu włączyła się również Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

(orz)