Czy za trzecim podejściem uda się wreszcie wyłonić wykonawcę budowy PSZOK-u w Świętajnie? Do drugiego postępowania wpłynęły oferty wyższe o 200 i 700 tys. zł od kwoty, którą na wykonanie tego zadania zaplanowała w swoim budżecie samorząd.

Trudne przymiarki do punktu odpadów
Taki widok na terenie PSZOK-u w Świętajnie powinniśmy zobaczyć w październiku. Na razie są problemy z wyłonieniem wykonawcy

Z niemałymi problemami gmina Świętajno próbuje wyłonić wykonawcę największej zaplanowanej w tym rok inwestycji – budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie. Kolejny już, drugi przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.