Wyłoniony w drodze przetargu na termomodernizację ośrodka kultury w Dźwierzutach wykonawca zaoferował kwotę, która mieści się w przewidzianym przez gminę limicie. Wszyscy liczą teraz tylko, że nie pójdzie śladem swoich poprzedników i nie wycofa się z realizacji zadania

Trzecie podejście do remontu GOK-u
Przymiarki do wyłonienia wykonawcy termomodernizacji budynku GOK-u trwają już od blisko pół roku

Już po raz trzeci gmina Dźwierzuty ogłosiła przetarg na termomodernizację budynku GOK-u. Chociaż w dwóch pierwszych podejściach chętnych do wykonania robót nie brakowało, wójt musiała postępowania unieważnić, bo wyłonieni wykonawcy ze Szczytna, za pierwszym razem – zakład Dariusza Hodkowskiego (z ofertą 509 tys. zł), za drugim firma Jarosława Kaczyńskiego (595 tys. zł), nie przystąpili do podpisania umowy. Zainteresowania nie wyraziła też firma, która złożyła drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę w wysokości 635 tys. zł.

Czy wykonawca, który w trzecim przetargu zadeklarował najniższą cenę przystąpi do robót

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.