Tylko jedna oferta wpłynęła w ramach ogłoszonego przez miasto przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Szczytna. Złożył ją dotychczasowy wykonawca tej usługi – spółka Remondis z Olsztyna. Jej oferta jest o ponad 50 tys. zł droższa od kwoty, którą samorząd zamierzał przeznaczyć na to zadanie.

Tylko Remondis chce zabierać śmieci
Wiele wskazuje na to, że Remondis nadal będzie odbierał śmieci od mieszkańców Szczytna

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku odbiorem śmieci od mieszkańców Szczytna nadal zajmować się będzie spółka Remondis. Tylko ona złożyła ofertę w przetargu na wykonywanie tej usługi, proponując cenę 2 291 058,00 złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.