Dzień Nauczyciela to co roku okazja do tego, by podziękować pedagogom za ich niełatwą i odpowiedzialną pracę. Uznanie wyrazili im nie tylko uczniowie, ale też samorządowcy, nagradzając swoimi nagrodami. Szczególne powody do satysfakcji mają Wanda Napiwodzka, Danuta Maroszek i Alina Wrońska. Otrzymały one najwyższe nauczycielskie wyróżnienia - Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Uczą, wychowują, wskazują drogę...

Choć Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października, to główne uroczystości związane ze świętem nauczycieli w mieście i powiecie odbyły się w miniony piątek. Jak co roku burmistrzowie, wójtowie oraz starosta nagrodzili pedagogów za ich pracę i osiągnięcia zawodowe. Wręczono też przyznane im medale i wyróżnienia.

W gabinecie burmistrz Szczytna Danuty Górskiej spotkali się nauczyciele miejskich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

- Na pewno największą satysfakcją dla państwa jest, gdy po latach spotykacie człowieka dorosłego, pogodnego, sympatycznego, z którego oczu bije podziękowanie i w którego oczach widzicie państwo kawałek waszej pracy - mówiła burmistrz Górska, wyrażając swoje uznanie nauczycielom za ich codzienny trud wkładany w wychowanie młodego pokolenia. Podczas spotkania nie tylko wręczono nagrody, ale też złożono gratulacje pedagogom uhonorowanym najwyższymi w tym zawodzie wyróżnieniami. Wanda Napiwodzka pracująca w Szkole Podstawowej nr 6 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, zaś Ewa Żenczykowaka - Sawicka, dyrektor Gimnazjum nr 1 nagrodę kuratora oświaty. Medalem KEN nagrodzono także Alinę Wrońska, nauczycielkę szczycieńskiego LO pracującą obecnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono w tym roku z 60-leciem Zespołu Szkół nr 1. Podczas uroczystej akademii starosta Jarosław Matłach wręczył nagrody dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez starostwo. Szczególne wyróżnienie spotkało dyrektor ZS nr 2, Danutę Maroszek, która otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

- Zawód pedagoga jest powołaniem. Nauczaniu muszą towarzyszyć nie tylko merytoryczne kompetencje, ale także rodzaj twórczej pasji - podkreślał w swoim wystąpieniu starosta Jarosław Matłach.

NAGRODY STAROSTY

Elżbieta Fiebig, dyrektor ZS 1, Danuta Maroszek, dyrektor ZS 2, Piotr Karczewski, dyrektor ZS 3, Gabriela Woźniak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Maria Jolanta Rudzka, dyrektor SOSW, Elżbieta Minksztyn (ZS 1), Lidia Olszewska (SOSW), Zofia Różacka (ZS 2).

NAGRODY BURMISTRZ SZCZYTNA

Małgorzata Smolińska (G-2), Grażyna Zielińska (SP z OI nr 2), Lidia Elżbieta Tokarska (SP 3), Elżbieta Białczak (SP 6), Maria Jolanta Sawicka (MP 1), Halina Różacka (MP 2), Agata Bielska (MP 3), Alicja Godzina (MP 9). Nagrodę specjalną burmistrza otrzymała Danuta Szczepaniak z G-1, natomiast nagrodę dla dyrektora Teresa Feszczyn (G-2) oraz Jolanta Kojro (MP 3).

NAGRODY BURMISTRZA PASYMIA

Cezary Łachmański, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pasymiu, Lidia Masłowska, dyrektor Gimnazjum w Pasymiu, Jan Suchan, dyrektor SP w Tylkowie, Andrzej Modzelewski, dyrektor SP w Gromie, Zbigniew Adam Rutkowski (SP Pasym), Katarzyna Ewa Lewandowska (SP Pasym), Katarzyna Pietrzyk (SP Tylkowo). Jan Suchan został odznaczony przez prezydenta Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

NAGRODY WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY

Marzena Sztymelska (SP Orżyny), Longina Jolanta Korniluk (SP Dźwierzuty), Bogdan Zajączkowski (SP Linowo), Hanna Fabiańska (SP Rumy), Zdzisław Manelski (Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach, Dorota Kochanowska (Publiczne Przedszkole w Orżynach). Pani Dorota została także odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

NAGRODY WÓJTA GMINY WIELBARK

Jerzy Szczepanek, dyrektor ZS w Wielbarku, Andrzej Walewski (G. Wielbark), Bożena Smolińska (SP Wielbark), Wojciech Kulis (ZS Wielbark - hala sportowa), Dorota Szepczyńska, dyrektor Przedszkola w Wielbarku, Tadeusz Redynk, dyrektor SP w Wesołowie, Joanna Badysiak, dyrektor SP w Zabielach, Małgorzata Łukasik, dyrektor SP w Łatanej Wielkiej.

NAGRODY WÓJTA GMINY ROZOGI

Zbigniew Kudrzycki, dyrektor SP w Rozogach, Joanna Wasik, dyrektor ZS w Rozogach, Krystyna Brzostek, dyrektor Gimnazjum w Rozogach, Barbara Kozikowska (SP Klon), Hanna Wiśniewska (SP Faryny).

(łuk)