Kierowcy jeżdżący po drogach krajowych przecinających powiat szczycieński z pewnością zauważyli ostatnio wyraźne "przyspieszenie" w dziedzinie prac remontowych. Tegoroczne inwestycje realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad znacznie poprawiły komfort jazdy po najważniejszych szosach w okolicy.

Udany sezon drogowców

TYLKO SŁUPKI PRZESZKADZAJĄ

Najbardziej widoczne prace prowadzone są na drodze nr 53 w Pasymiu. Drogowcy wymienili nawierzchnię na odcinku 2,5 kilometra, od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Jedwabna, do ulicy Warszawskiej. Planowany termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 listopada. Oprócz położenia asfaltu, zadanie obejmuje budowę nowej zatoki autobusowej koło zakrętu w stronę wsi Dźwiersztyny oraz wydłużenie chodnika prowadzącego do gimnazjum. Po zakończeniu robót ma on sięgać aż do ulicy Dworcowej.

W czerwcu szczycieński rejon GDDKiA sfinalizował przebudowę ulicy Polskiej w Szczytnie, stanowiącej również fragment "krajówki" Olsztyn - Ostrołęka. Ulica zyskała nie tylko lepszą nawierzchnię, ale również nowe chodniki. Wyznaczono też azyle dla pieszych przy przejściach przez jezdnię. Z tymi jednak jest problem.

- Ciągle ktoś najeżdża na ustawione na tych wysepkach żółte słupki. W najbliższym czasie rozważamy zamontowanie w ich miejsce wkręcanych w krawężniki światełek odblaskowych, takich, jakie znajdują się już na obydwu rondach - mówi Józef Wrzyszcz, kierownik rejonu GDDKiA w Szczytnie.

Trzeci fragment drogi nr 53 wyremontowany w tym roku to dwukilometrowy odcinek prowadzący od wsi Dąbrowy w gminie Rozogi do granic województwa. Łącznie tegoroczne inwestycje na drodze nr 53 w granicach powiatu szczycieńskiego zamknęły się sumą 9 mln 400 tys. złotych.

ZDĄŻĄ PRZED ZIMĄ

Największe zmiany zaszły na drodze nr 57, prowadzącej od Szczytna na północ - w kierunku Biskupca i na południe - w stronę Wielbarka. Na odcinku północnym GDDKiA modernizuje pięciokilometrowy odcinek szosy między Dźwierzutami a Linowem. Na poprawę komfortu jazdy wpłynie nie tylko nowa nawierzchnia, ale również poszerzenie jezdni o 0,5 m. Na skrzyżowaniu z drogami do wsi Stankowo i Dąbrowa wyznaczone zostały dwie zatoki autobusowe. Finał prac również przewidziany został na koniec listopada. Józef Wrzyszcz nie obawia się przykrych niespodzianek związanych z aurą.

- Prognozy na następne tygodnie są optymistyczne. Prace wykonuje PUDiZ, masa do utwardzania drogi wożona jest z Lipowej Góry 30-tonowymi wywrotkami pod plandeką, więc nie spodziewamy się większych trudności z dokończeniem robót - tłumaczy kierownik.

Całkiem inne oblicze zyskał odcinek drogi numer 53 między Szczytnem a Wielbarkiem. Nowa nawierzchnia pojawiła się między zakrętem do wsi Sasek Mały a Szymankami oraz między Kucborkiem a Wielbarkiem. Łącznie do chwili obecnej na trasie Szczytno-Wielbark udało się wymienić 10,7 km nawierzchni.

LEPSZA DROGA - WIĘCEJ WYPADKÓW

Najbardziej karkołomne roboty toczą się na drodze nr 58, między Szczytnem a zakrętem do Wałpusza. Na odcinku 3,5 kilometra drogowcy wymieniają nawierzchnię i poszerzają jezdnię. Prace przewidują również "korektę łuków pionowych i poziomych", czyli łagodzenie zakrętów i niwelację "górek". Po ich zakończeniu zniknie m.in. będący zmorą kierowców ostry zakręt na wysokości jeziora Lemańskiego. W samych Lemanach jeszcze w tym roku wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Koniec prac przewidywany jest jednak dopiero na sierpień 2007.

Józef Wrzyszcz szacuje, że w roku 2006 uda się wyremontować 24,8 km dróg krajowych znajdujących się na terenie powiatu. Wynik jest tym bardziej imponujący, że na początku roku nic nie wskazywało, że uda się zabezpieczyć środki na ten cel.

- Wydawało się, że ten rok będzie skromniutki i wystarczy nam pieniędzy zaledwie na 15 km. Dopiero w maju okazało się, że będzie ich zdecydowanie więcej.

Łączny koszt robót na terenie powiatu wyniósł w bieżącym roku 28 mln złotych. Środki pochodzą z budżetu państwa, Krajowego Funduszu Drogowego i Banku Światowego.

Na rok przyszły szczycieński rejon GDDKiA planuje remont odcinka szosy nr 57 w Szymanach, sfinalizowanie robót na drodze nr 58 oraz wymianę nawierzchni drogi nr 53 między wsiami Chochół i Występ. Mieszkańców Szczytna najbardziej zainteresują zapewne plany dotyczące modernizacji ulic Poznańskiej i 1 Maja. Do końca marca 2007 roku ma być gotowa dokumentacja na przeprowadzenie tych robót. Drogowcy planują między innymi budowę chodników po obydwu stronach ulicy Poznańskiej oraz ronda w miejsce skrzyżowania z ulicami Leyka, Nauczycielską i Konopnickiej. Od strony ronda ulica Nauczycielska ma zostać zamknięta.

Józef Wrzyszcz nie kryje satysfakcji z powodu wyremontowania w ciągu jednego roku tak pokaźnego odcinka dróg krajowych na terenie powiatu. Obala przy tym mit, głoszony często przez polskich kierowców, w myśl którego zły stan dróg jest główną przyczyną wypadków.

- Na wyremontowanych odcinkach liczba wypadków niestety wzrasta. Kierowcy nagminnie przekraczają prędkość i lekceważą znaki "stop" ustawione na przejazdach kolejowych. Na takie zachowania nie mamy już jednak wpływu - ubolewa kierownik.

Wojciech Kułakowski

2006.11.08