Gmina miejska Szczytno jest 332. w kraju i 9. w województwie, gdzie obowiązywać będzie Karta Dużej Rodziny. Od maja z zapisanych w niej ulg skorzystać może ponad 70 rodzin mających troje i więcej dzieci. Zniżki obejmują m.in. pobyt w przedszkolu, przejazdy komunikacją miejską oraz ofertę Miejskiego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu.

Ulgi dla wielodzietnych

UCHWAŁA Z POMPĄ

Przyjęciu szczycieńskiej Karty Dużej Rodziny podczas sesji Rady Miejskiej w miniony czwartek towarzyszyła niespotykana przy podejmowaniu innych uchwał pompa. W obradach wzięli udział prominenci związani z PSL-em, w tym m.in. wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska, pełniąca od stycznia mandat posła Urszula Pasławska, członkini zarządu województwa Sylwia Jaskulska oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Krzyśków.

Szczytno jest dopiero 9. miastem w województwie i 332. gminą w kraju, która przyjęła Kartę Dużej Rodziny. Tymczasem, jak przypominała wiceminister Marcińska, już w 2011 r. kilkanaście samorządów miało swoje lokalne programy skierowane do rodzin wielodzietnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.