Rozstrzygnięto przetargi na pierwszy etap przebudowy dróg o dotychczasowej nawierzchni gruntowej. Za wykonanie robót na 10 ulicach miasto zapłaci dwóm wykonawcom 2,6 mln zł. W drugim etapie zostanie przebudowanych kolejnych 10 dróg.

Ulice po przetargach
Wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk: - Jeszcze w tym roku 20 ulic w mieście doczeka się przebudowy. Dotychczasowe drogi gruntowe pokryje kostka brukowa lub asfalt. Roboty obejmą m.in. ul. Kujawską

DWÓCH WYKONAWCÓW

Jeszcze w tym roku 20 ulic w mieście doczeka się przebudowy. Dotychczasową gruntową nawierzchnię pokryje kostka brukowa lub asfalt. Realizację tak dużej liczby odcinków drogowych umożliwia odstąpienie od zazwyczaj towarzyszącej temu budowy kanalizacji deszczowej i chodników. - Podczas spotkań z mieszkańcami uzyskaliśmy na to ich akceptację – mówi wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk. Mimo to, jak dodaje, po dokładnej analizie dokumentacji, na niektórych odcinkach uda się niewielkim nakładem kosztów zbudować także kanalizację deszczową, a w jednym przypadku również chodnik.

Inwestycję podzielono na dwa etapy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.