Długo oczekiwana przebudowa drogi w Leszkach jest coraz bliższa realizacji.

Umowa na Leleszki
W podpisaniu umowy, oprócz burmistrza Cezarego Łachmańskiego (z lewej) i wicemarszałek Sylwii Jaskulskiej (pierwsza z lewej), uczestniczyli także radna gminna Hanna Gryczka (trzecia z lewej), sołtys Leleszek Rafał Brzeziński i radna powiatowa Marianna Tańska

Burmistrz Cezary Łachmański podpisał z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego reprezentowanym przez członka Zarządu Województwa Sylwię Jaskulską umowę o przyznaniu pomocy finansowej na wykonanie zadania. Jego wartość kosztorysowa wynosi 1,840 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1,117 mln zł. Przy podpisaniu umowy obecni byli: radna powiatowa Marianna Tańska, radna miejska Hanna Gryczka oraz sołtys Leleszek Rafał Brzeziński. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to czerwiec przyszłego roku.

(o)