W ostatnią sobotę na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Lipowcu odbyła się już trzydziesta Spartakiada Zdrowia Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Upalna spartakiada
Uczestnicy spartakiady pokazali, że nawet upał im niestraszny

Pomimo panujących dużych upałów, udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane konkurencje. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: krwiodawcy i młodzież. W zmaganiach wzięło udział sześć klubów HDK: ze Szczytna, Lipowca, Świętajna, Klonu, Jedwabna i Pasymia oraz cztery drużyny młodzieżowe: ze Szczytna, Klonu, Pasymia i Jedwabna.

Wszyscy uczestnicy spartakiady musieli się zmierzyć z sześcioma konkurencjami: rzut piłką do kosza, slalom piłkarski, rzut lotką do tarczy, bieg w worku, strzelanie do celu z karabinka ćwiczebnego BERYL, ubieranie bojowego stroją strażackiego na czas. - Ostatnia konkurencja wzbudziła najwięcej pozytywnych emocji - komentuje Sławomir Staszak, sędzia główny spartakiady.

W kategorii Kluby HDK miejsca na podium zajęli:

I miejsce Klub HDK przy Oddziale Rejonowym PCK w Szczytnie; II miejsce Klub HDK „Radar” Lipowiec; III miejsce Klub HDK przy Towarzystwie Przyjaciół Jedwabna w Jedwabnie

W kategorii młodzież:

I miejsce Liceum w Rozogach; II miejsce Zespół Szkół w Pasymiu; III miejsce PCK Szczytno

Dwa najlepsze kluby HDK ze Szczytna i Lipowca zapewniły sobie udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie Zdrowia.

(ll)