Trwa cykl spotkań noworocznych władz powiatowych z mieszkańcami. Tym razem starosta gościł sołtysów powiatu szczycieńskiego.

Na uroczystość, która odbyła się w czwartek 26 stycznia w auli ZSZ nr 2, oprócz sołtysów, przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Podczas części oficjalnej spotkania sołtysi usłyszeli m.in. zapewnienia odnośnie do efektywnego wykorzystania unijnych środków pomocowych w roku bieżącym. Wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Bożena Wrzeszcz-Zwada wymieniła listę zadań, które za pieniądze Unii Europejskiej w najbliższym czasie zostaną zrealizowane w gminach powiatu szczycieńskiego. Chodzi między innymi o budowę parku wypoczynkowego w Rozogach, remont centrum Wielbarka, modernizację amfiteatru w Spychowie oraz budowę ciągu spacerowego w Piasutnie. Z kolei zastępca dyrektora regionalnego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ryszard Cecot zapowiedział intensyfikację starań agencji w dziedzinie usprawnienia wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników z regionu. Podczas spotkania został również odczytany list świeżo mianowanego wojewody warmińsko-mazurskiego Adama Supła.

Uroczystość miała zdecydowanie ceremonialny charakter. Sołtysi, mimo że mieli rzadką okazję do przekazania swoich uwag na forum publicznym, nie skorzystali z możliwości zabrania głosu.

Spotkanie zwieńczyła część artystyczna, na którą złożyły się jasełka w wykonaniu młodzieży z ZSZ nr 2 oraz występ folklorystycznego zespołu MAZURY.

Wojciech Kułakowski

2006.02.01