Spółka SUNTAR z Tarnowa zaproponowała najniższą cenę – 112 ,5 tys. zł w przetargu na dostawę sprzętu IT do Urzędu Gminy Rozogi i podległych jednostek.

Usprawnią swoją sieć
W nowy serwer i komputery zostanie wyposażony także Urząd Gminy w Rozogach

Zakupiony sprzęt w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa służyć ma podniesieniu jakości świadczonych usług, a także zwiększeniu cyberbezpieczeństwa sieci w budynku UG oraz Centrum Usług Wspólnych i GOPS. Otrzymają one nowe serwery i komputery, a w CUW zostanie jeszcze wybudowana sieć LAN. - Będziemy mieli sieć komputerową z prawdziwego zdarzenia, co z pewnością usprawni pracę urzędu i naszych jednostek – cieszy się wójt Zbigniew Kudrzycki.

(o)