Ruszył nabór wniosków i potrwa do końca lipca. To kolejne wsparcie dla terenów po dawnych PGR-ach. W III naborze gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały w sumie blisko 320 mln zł na inwestycje bliskie ludziom.

VI edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowana do samorządów,  w których działały PGR-y
Na zamieszczonych zdjęciach: wręczenie symbolicznych promes na dofinansowanie inwestycji w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Otrzymane pieniądze były przeznaczone m.in.: na przebudowę dróg, budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, budowę świetlic wiejskich.

Wnioski w ramach VI edycji programu mogą złożyć gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne, które zostały zakwalifikowane jako samorządy popegeerowskie. Jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98%. Oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2% udziału własnego na realizację inwestycji. Każdy uprawniony samorząd może złożyć 2 wnioski.

Dla gmin obowiązują limity:

* jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł;

* jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Dla powiatów, związków międzygminnych

i powiatowo-gminnych obowiązują limity:

* jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł;

* jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł.

Dotychczas odbyło się już pięć edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

* I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;

* III edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;

* IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;

* V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Rząd zapobiega również różnicom w postępie cyfrowym pomiędzy gminami. W roku ubiegłym w ramach projektu „Wsparcie dzieci i wnuków pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” uczniowie z naszego województwa otrzymali ponad 80 mln zł.

To działania, które obecny rząd podejmuje dla zrównoważonego rozwoju samorządów i równych szans mieszkańców.