W przetargu na rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożył Zakład Remontowo – Budowlany z Chorzel. Opiewa ona na blisko 3,2 mln zł i jest o prawie 300 tys. zł tańsza niż kwota, którą samorząd zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

W 20 miesięcy powiększą urząd
Dotychczasowa siedziba Urzędu Miejskiego w Wielbarku zostanie rozbudowana o nowe skrzydło

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć rozbudowa i przebudowa Urzędu Miejskiego w Wielbarku. Gmina ogłosiła już przetarg na wyłonienie wykonawcy, a w połowie minionego tygodnia miało miejsce otwarcie ofert. Zgłosiła się tylko jedna firma – Zakład Remontowo – Budowlany Szymona Perdjona z Chorzel. Zaproponowana przez niego cena opiewa na blisko 3,2 mln złotych. To o prawie 300 tys. zł mniej, niż wielbarski samorząd zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.