Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie będą mogli uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez kadrę Politechniki Gdańskiej oraz w imprezach edukacyjnych i kołach naukowych. Wszystko to dzięki porozumieniu zawartemu między szkołą a uczelnią.

W drodze po sukces wstąp do... ogólniaka
Dzięki Dniu Przedsiębiorczości, organizowanemu w ZS nr 3 od kilkunastu lat, uczniowie m.in. odwiedzają uczelnie wyższe na terenie kraju oraz poznają tajniki pracy w różnych zawodach

Na początku marca Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie zawarł porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską. W imieniu uczelni podpisał je prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, w imieniu szkoły – dyrektor mgr Monika Chorążewicz. W ramach porozumienia szczycieński ogólniak otrzyma profesjonalne wsparcie w kształceniu młodzieży poprzez prowadzenie przez kadrę Politechniki Gdańskiej na terenie uczelni wykładów i ćwiczeń dla uczniów oraz umożliwienie im udziału w imprezach edukacyjnych i kołach naukowych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.