Pracami Rady Gminy Świętajno w nowej kadencji kierować będzie Arkadiusz Deptuła. Jego zastępcą został Andrzej Bruździak. Obaj, podobnie jak zdecydowana większość radnych, debiutują na samorządowej scenie.

W roli głównej debiutanci
W składzie Rady Gminy Świętajno dominują osoby, które znalazły się w niej po raz pierwszy

Po raz pierwszy w nowej kadencji samorządu obradowali radni gminy Świętajno. W ich gronie jest zaledwie dwóch, którzy wcześniej piastowali tę funkcję - Andrzej Bełcikowski i Sławomir Grzegorczyk, który kierował pracami rady w minionej kadencji. Zaraz po rozpoczęciu sesji radni przyjęli zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Potem przyszła pora na wybór przewodniczącego rady. Zgłoszono tylko jednego kandydata – Arkadiusza Deptułę, za którym w głosowaniu tajnym opowiedziało się 13 radnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.