Wiceminister Zdrowia Sławomir Gadomski podpisał w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim pierwsze umowy w ramach Rządowego Programu Wymiany Karetek. Wcześniej rekomendację przekazał wojewoda Artur Chojecki wskazując miejsca, dokąd w pierwszej kolejności powinny dotrzeć nowe ambulanse.

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu
Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski (w środku) na wniosek wojewody Artura Chojeckiego wręczył promesę w wysokości 400 tys. zł dyrektor szpitala w Szczytnie Beacie Kostrzewie

Na Warmii i Mazurach wymienionych zostanie dziewięć karetek. Każdą z nich ministerstwo dofinansuje kwotą 400 tys. zł. Pierwsze promesy otrzymały szpitale powiatowe w Szczytnie i Lidzbarku Warmińskim. Umowy z wiceministrem zdrowia podpisały dyrektorki obu szpitali – Beata Kostrzewa i Agnieszka Lasowa. Tego samego dnia Sławomir Gadomski przekazał takie same promesy szpitalom w Dobrym Mieście i Bartoszycach. Kolejne umowy zostały podpisane w Węgorzewie i Orzyszu oraz w Morągu i Zalewie. Podczas spotkania w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister Gadomski i Artur Chojecki wręczyli także promesę dyrektor Krystynie Piskorz-Ogórek na współfinansowanie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dzięki środkom ministerialnym – 611 tys. zł - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zakupi najnowszy aparat USG i trzy mikroskopy do diagnostyki molekularnej. Będą pomocne w badaniu pacjentów po chemioterapii i pozwolą na badanie małych pacjentów z wadami wrodzonymi.

Dodatkowe 15 mln zł dla szpitali w województwie warmińsko-mazurskim

Szpital w Szczytnie otrzyma w tym roku dodatkowo 1 829 000 zł

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. Dla szpitala w Szczytnie zostaną one zwiększone o 1 829 000 zł. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku. Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).
Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 19 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 4 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 15 mln zł.

Łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Należy podkreślić, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do  poprawy sytuacji w kolejnych latach.
Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się  nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.