- Przy wszystkich wnioskach o dofinansowanie należy chodzić, a nie tylko je złożyć i czekać na rozstrzygnięcie. Trzeba szukać dla nich poparcia. Tak było, jest i będzie – mówi radny wojewódzki PiS Henryk Żuchowski, odnosząc się do ostatniego rozdania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wciąż na szarym końcu
Wniosek na przebudowę ulicy Leśnej nie otrzyma dofinansowania, podobnie jak pozostałe cztery, które zgłosiło do RFRD miasto Szczytno

To już kolejny podział rządowych środków, w którym powiat szczycieński znalazł się na szarym końcu w województwie pod względem pozyskanego przez tworzące go samorządy dofinansowania. Tym razem chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Spośród zgłoszonych z naszego powiatu 18 wniosków, rządowe wsparcie otrzymało zaledwie pięć na ogólną kwotę 1,8 mln zł. To najmniej w całym województwie warmińsko-mazurskim, w którym bezapelacyjnie największe dofinansowanie w wysokości ponad 85 mln zł otrzymały samorządy z powiatu olsztyńskiego. Pozostałe też są daleko przed nami, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi z powiatów nidzickiego, piskiego, mrągowskiego czy działdowskiego.

Zapytani przez nas samorządowcy nie kryją rozgoryczenia i doszukują się w tym wszystkim działań politycznych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.