Gmina Jedwabno, choć najmniejsza w powiecie, w nowej kadencji samorządu będzie miała aż dwoje reprezentantów w Radzie Powiatu. Są to doświadczona już w tym gremium Jolanta Drężek i debiutant, zaledwie 20-letni Michał Wojciechowski. Ten drugi zapowiada, że w centrum jego zainteresowania znajdzie się m.in. stan dróg powiatowych, bo, jak zauważa, ich zimowe utrzymanie pozostawia wiele do życzenia, co przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców.

Wezmą pod lupę drogi i szpital
Jolanta Drężek zamierza nadal zajmować się sprawami szpitala. Z kolei Michał Wojciechowski chce poprawić stan zimowego utrzymania dróg powiatowych

To historyczna kadencja dla gminy Jedwabno. Po raz pierwszy w Radzie Powiatu zasiada dwoje jej reprezentantów. To obecna sekretarz gminy Jolanta Drężek, która mandat radnej powiatowej sprawuje już kolejną kadencję i właśnie została wybrana do Zarządu Powiatu, oraz debiutant, zaledwie 20-letni pracownik Urzędu Gminy w Jedwabnie, strażak ochotnik Michał Wojciechowski. Oboje podczas pierwszej w nowej kadencji sesji Rady Gminy przedstawili swoje cele, które zamierzają realizować na forum powiatowym. Jolanta Drężek skupiła się na sprawach związanych ze zdrowiem i funkcjonowaniem szpitala. Przypominała, że w ciągu minionych pięciu lat doczekał się on rozbudowy o nowe skrzydło. Zapowiadała, że będą w nim realizowane kolejne inwestycje, o ile tylko znajdą się na nie środki zewnętrzne.

Z kolei Michał Wojciechowski wśród swoich priorytetów wymienił komunikację.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.