Rozstrzygnięto konkurs na naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej. Spośród czterech zgłoszonych kandydatów, wybrano na to stanowisko Katarzynę Hrybek, dotychczasową dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie w powiecie nidzickim. Wciąż jeszcze nie wiadomo, kto pokieruje nowym Wydziałem Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

Wiceburmistrz ma następczynię
Do czasu objęcia stanowiska przez nową naczelnik, pracę Wydziału Gospodarki Miejskiej nadal nadzorować będzie wiceburmistrz Ilona Bańkowska

Wakat na stanowisku naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej powstał po tym, jak kierująca nim Ilona Bańkowska awansowała na wiceburmistrza. Miasto ogłosiło konkurs na jej następcę. Wpłynęły cztery kandydatury. Spośród nich komisja konkursowa najwyżej oceniła Katarzynę Hrybek.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.