Od niedawna miasto i gmina Pasym ma już nie tylko burmistrza, ale i jego zastępcę. Cezary Łachmański powołał na to stanowisko Marię Cejmer uznając, że skutecznie go wspomoże, szczególnie w rozwoju gospodarki.

Wiceburmistrz z doświadczeniem

W czasie niedawnych obrad przedstawicieli pasymskiego samorządu nowo powołana wiceburmistrz zaprezentowała swoją dotychczasową karierę zawodową.

Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa lądowego. Po ukończeniu studiów została pracownikiem naukowo-dydaktycznym na ówczesnej ART w Olsztynie. W międzyczasie była stypendystką rządu Szwajcarii. Ponad rok spędziła na Politechnice Zurychu, pracując w Zakładzie Teorii Konstrukcji. Jej specjalność bowiem to teoretyk konstrukcji. Po powrocie do kraju przeszła do biznesu, bo jak przyznaje, „trochę za ciasno mi było na uczelni”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.