W doskonałych humorach udają się na wakacje radni powiatowi. Z samorządowej kasy udało im się "wyrwać" 14 tys. zł na podniesienie swoich diet. To nie koniec radości samorządowców, od przyszłego roku ich uposażenia wzrosną jeszcze bardziej.

Więcej kasy dla radnych

Co chciano ukryć

Sprawy finansowe zdominowały przedwakacyjne posiedzenie Rady Powiatu w piątek 1 lipca. O większości proponowanych zmian w budżecie skarbnik Henryk Samborski mówił z aptekarską dokładnością, ale była też i taka, którą próbował wstydliwie przemilczeć.

W przygotowanej uchwale dotyczącej korekty budżetu jedna ze zmian dotyczyła zwiększenia o blisko 14 tys. zł środków na "administrację publiczną Rady Powiatu".

Radny Krzysztof Pawłowicz zapytał skarbnika, na co mają być przeznaczone te pieniądze. W odpowiedzi usłyszał, że jest to pytanie "szczegółowe".

- Nie chciałbym wprowadzać w błąd. Po sesji zapraszam, wyjaśnimy, poinformujemy - unikał konkretów Samborski.

- Niech pan śmiało powie teraz - domagał się Pawłowicz. Skarbnik dopytywał jeszcze, o który paragraf radnemu chodzi, w końcu się jednak poddał i wykrztusił, czego sprawa dotyczy: - Myślę, że jest za mało środków na wypłatę diet radnym.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, radni powiatu Szczytno przyznali sobie jedne z najwyższych diet, nie tylko w województwie, ale i całym kraju. Wynoszą one od 110 do 250% najniższej płacy krajowej (w zależności, jaką funkcję dany radny pełni). W marcu br. kwota najniższego wynagrodzenia poszła w górę, a więc automatycznie potrzeba teraz więcej pieniędzy na wypłatę diet. Takiej sytuacji można by uniknąć i niewykluczone, że zakładał to skarbnik planując budżet, gdyby przewodniczący rady i poszczególnych komisji nie usprawiedliwiali nieobecności radnych na posiedzeniach.

Szczycieńscy radni powiatowi na wakacje będą więc wyjeżdżać w doskonałych humorach, ich radość jest tym większa, że kilka dni temu sejm, z myślą o nadchodzących wyborach, zadecydował o zwiększeniu z początkiem przyszłego roku najniższej płacy o 30 zł.

Podwyżka dla rzecznika

Radni zdecydowali podnieść też o 300 zł pobory Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumentów.

- Pracująca na tym stanowisku od ponad dwóch lat pani Agata Gołaszewska-Horak jest bardzo pozytywnie oceniana przez starostę i radę - rekomendował projekt uchwały w tej sprawie sekretarz Ryszard Dzwonkowski, zyskując akceptację wszystkich radnych. Pani rzecznik będzie teraz zarabiać brutto 2915,70 zł.

Poręczyli kredyt

Rada Powiatu udzieliła poręczenia finansowego dla ZOZ z tytułu planowanej pożyczki w wys. 1,8 mln zł na realizację programu restrukturyzacyjnego.

Informacje o aktualnej kondycji szpitala złożył dyrektor Marek Michniewicz. Utyskując na częste zmiany przepisów utrudniających funkcjonowanie placówki podkreślał, że "pod względem finansowym sytuacja zaczyna się bilansować".

- Kliniki w Szczytnie nie zrobimy, chcemy tylko na dobrym poziomie realizować podstawową medycynę. I to się udaje, o czym najlepiej świadczy liczba pacjentów, którzy chcą się tu leczyć - mówił dyrektor Michniewicz. W ciągu roku wzrosła ona o 1 tys.

(olan)

RADNY Z KRZYŻEM

Z okazji 15-lecia samorządów prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał Srebrny Krzyż Zasługi Markowi Adamskiemu, radnemu powiatowemu. W imieniu prezydenta odznaczenie wręczył podczas sesji Rady Powiatu senator Wiesław Pietrzak.

(Fot. o)

2005.07.06