W Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie młodzi policjanci odbywający kurs podstawowy w WSPol rozpoczęli praktyki. Pod okiem doświadczonych kolegów będą przygotowywać się do odbywania służb patrolowych, ruchu drogowego oraz obchodowych.

Więcej policji na ulicach
Młodzi policjanci w ramach praktyk będą patrolować ulice i drogi

W ciągu najbliższych dni kolejni adepci podstawowego szkolenia zawodowego realizowanego w WSPol odbędą szereg służb pod okiem doświadczonych szczycieńskich funkcjonariuszy. - Służby patrolowo – interwencyjne, ruchu drogowego oraz obchodowe to realne zetknięcie się młodych ludzi ze sztuką policyjną – podkreśla podkom. Ewa Szczepanek, oficer prasowy KPP w Szczytnie. Dodaje, że praktyki, które odbywają kursanci, to poznanie pracy policji nie tylko ze strony teoretycznej, ale przede wszystkim możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy z praktyką. Młodych policjantów we wtorek powitał w imieniu komendanta powiatowego podkom. Jakub Sylwestrzak, naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego i Ruchu Drogowego. Przypomniał im o zasadach wzajemnej asekuracji oraz zwrócił uwagę na kierowanie się obowiązującymi przepisami podczas prowadzenia interwencji, życząc na koniec spokojnej służby.

(KPP Szczytno), (kee)