Gmina Miejska Szczytno w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” pozyskała grant w wysokości 104 991,57 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych. Posłuży on dzieciom w razie wprowadzenia nauki zdalnej.

Więcej sprzętu dla szkół
Sprzęt komputerowy zostanie użyczony najbardziej potrzebującym dzieciom

To już kolejny projekt po „Zdalnej Szkole”, w ramach którego miasto Szczytno otrzymało wsparcie na zakup sprzętu komputerowego. Pozwoli on na prowadzenie zdalnej nauki w razie pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej.

Tym razem udało się pozyskać kwotę 104 991,57 zł. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół podstawowych w Szczytnie trafi sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Zakupione zostaną 42 laptopy, 42 komputery stacjonarne oraz 123 kamerki internetowe. Sprzęt ten zostanie użyczony najbardziej potrzebującym dzieciom, w szczególności pochodzącym z rodzin wielodzietnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. (kee)