Zamiast pięciu kandydatów do nagrody burmistrza, każda szkoła będzie mogła nominować ich teraz dziesięciu. To oznacza, że więcej uzdolnionych dzieci otrzyma wyróżnienia za swoje osiągnięcia. Zgłoszony przez burmistrz projekt uchwały spodobał się nawet radnym opozycji.

Więcej uczniów dostanie wyróżnienia
W tym roku liczba uczniów nominowanych do nagrody zwiększy się dwukrotnie

Szczycieńscy radni podczas czwartkowej sesji przyjęli uchwałę zmieniającą zasady przyznawania nagród i wyróżnień uzdolnionym uczniom. Nowe rozwiązanie przewiduje, że teraz rady pedagogiczne szkół będą mogły nominować nie pięcioro, jak było dotychczas, ale aż dziesięcioro kandydatów do nagrody. Burmistrz Danuta Górska wyjaśnia, że jest to wyjście naprzeciw zgłaszanym od dawna sugestiom części radnych, którzy postulowali, aby zwiększyć liczbę nominowanych uczniów. Obecnie, biorąc pod uwagę zgłoszenia szczycieńskich szkół, stowarzyszeń i gimnazjum sportowego będzie ich 60. To dwukrotnie więcej niż do tej pory. Nadal przyznawanych będzie 12 nagród w wysokości po 1 tys. zł w dziedzinach oświata, sport i twórczość artystyczna. Pozostałe dzieci i młodzież nominowani do nagrody, odbiorą wyróżnienia po 300 złotych. Pomysł zwiększenia liczby zgłoszonych podoba się radnym opozycji Annie Rybińskiej i Agnieszce Kosakowskiej, które bardzo rzadko wypowiadają się pochlebnie o działaniach burmistrz. - Bardzo się cieszę, że nasze dzieci nie będą się czuły gorsze od tych z gminy – mówi Rybińska, nawiązując do sytuacji, kiedy uczniowie z gminy Szczytno, mając niekiedy niższe średnie niż ich koledzy z miasta, otrzymywali nagrody przyznawane przez wójta.

(ew)