Dobre dla jednych, a fatalne dla innych nastroje przynoszą wyniki najnowszego rankingu opublikowanego przez dwutygodnik samorządowy „Wspólnota”. Obrazuje on, w oparciu o najważniejsze wskaźniki, kondycję finansową naszych samorządów.

Wielbark, Pasym i gmina Szczytno w czubie, miasto Szczytno - na dnieRóżnica między dochodami własnymi samorządu, na które składają się głównie dotacje, podatki i subwencje, a wydatkami własnymi stanowi nadwyżkę operacyjną. Jej wartość to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. To on decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile gmina czy miasto może przeznaczyć środków na inwestycje po zaspokojeniu potrzeb bieżących. Jak na tym tle wypadają poszczególne samorządy możemy dowiedzieć się z najnowszego rankingu dwutygodnika „Wspólnota”. Pod uwagę brane były średnie wartości nadwyżki operacyjnej z lat 2020-2022 w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jak w tej klasyfikacji wypadają nasze samorządy?

POWIAT W ŚRODKU

W kategorii powiatów (sklasyfikowano 314) krajowym liderem jest wrocławski z kwotą 376 zł. Czwarte miejsce zajmuje kętrzyński - najlepszy z województwa warmińsko-mazurskiego ze średnią 268 zł. Szczycieński (95 zł) jest na pozycji 148., odnotowując awans z 246. z poprzedniego rankingu obejmującego lata 2017-2019. W województwie zajmujemy miejsce jedenaste.

STOLICA POWIATU NA SAMYM DNIE

W gronie 267 miast powiatowych fatalnie wręcz wypada Szczytno. W porównaniu do poprzedniego rankingu odnotowało spadek ze 181. na 255. miejsce. Z kwotą … 19 zł zajmuje ostatnie miejsce w województwie. Tu liderem jest Pisz (704 zł), a w kraju przewodzi Puck (1470 zł).

MIASTECZKOWI PRYMUSI

Zupełnie inne nastroje panują w pozostałych naszych dwóch miastach zaliczanych do kategorii „miasteczek”, których w Polsce jest 631.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.