JEŃCY

Po bitwie pod Tannenbergiem przez krótki czas pod Wielbarkiem znajdował się tymczasowy obóz jeniecki, w którym trzymano 15 tys. jeńców.

Wielbark w trakcie I wojny światowej cz. 2
Wielbark. Kiosk z gazetami i pocztówkami. W trakcie I wojny światowej niemieccy żołnierze każdego dnia wysyłali ponad milion kartek pocztowych

Później zostali oni rozproszeni po zniszczonych wschodniopruskich miastach, gdzie pracowali przy odbudowie lub trafili do obozów jenieckich oddalonych od granicy rosyjskiej. Po bitwie w Wielbarku we wszystkich budynkach publicznych, a nawet w prywatnych, otwarto lazarety.

DRUGIE WEJŚCIE ROSJAN

We wrześniu 1914 r. Wielbark był jednym z miejsc koncentracji sił niemieckich przed bitwą nad jeziorami mazurskimi. 3 września na drodze Wielbark - Nidzica rozlokował się I Korpus 8. Armii. Samo miasto i tereny położone na wschód od niego zajęła 3. Rezerwowa Dywizja Piechoty. 10 września Wielbark znowu zagrożony był przez wojska rosyjskie i ponownie jego mieszkańcy musieli, tym razem na krótko, uciekać.

Po raz drugi Wielbark zajęty został 15 listopada 1914 r. Rosjanie utrzymali się w nim do 2 grudnia. Tym razem żołnierze rosyjscy zachowywali się agresywnie, dokonali wielu dewastacji i splądrowali miasto.

W porównaniu ze Szczytnem Wielbark ucierpiał w niewielkim stopniu. Zniszczeniu uległo jedynie 5 domów (w tym przytułek dla ubogich) i 22 zabudowania gospodarcze. Znacznemu zniszczeniu, w wyniku licznych przemarszy wojsk, uległy tylko drogi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.