Bardzo uroczysty charakter miała sylwestrowa sesja wielbarskiej Rady Gminy. Radni formalnie znieśli sołectwo Wielbark, który od Nowego Roku, po przeszło 70 latach, odzyskał status miasta. Były podziękowania dla odchodzącej sołtys Barbary Bruździak oraz wójta Grzegorza Zapadki. Wraz z wybiciem północy został on pierwszym powojennym burmistrzem miasta.

Wielbark wrócił do rodziny miast
Żegnający się z funkcją wójta Grzegorz Zapadka otrzymał od przewodniczącego rady Roberta Kwiatkowskiego (drugi z prawej) na pamiątkę obraz przedstawiający zabytkowe kamienice na ul. Jagielły. Z kolei starosta Jarosław Matłach (z lewej) odczytał symboliczny akt zaświadczający o tym, że Wielbark odzyskał prawa miejskie

Sylwestrowa sesja Rady Gminy Wielbark z pewnością przejdzie do historii tej miejscowości. W jej trakcie nie zabrakło akcentów związanych z odzyskaniem praw miejskich. Radni przyjęli uchwałę dotyczącą zniesienia sołectwa Wielbark. Przy tej okazji, wciąż jeszcze wójt Grzegorz Zapadka przypominał, że od czasów powojennych stolica gminy miała tylko trzech sołtysów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.