Szczycieńscy radni wyrażają negatywne stanowisko wobec lokalizacji wież telefonii komórkowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta. To reakcja na protest części mieszkańców ul. Kętrzyńskiego i Śląskiej, którzy nie chcą, aby na jednym z budynków zamontowano taką konstrukcję. Czy opinia radnych zniechęci kolejnych inwestorów, tego nie wiadomo, bo nie ma ona mocy prawnej.

Wieżom mówią NIE

PROTEST MIESZKAŃCÓW

Komisje Rady Miejskiej w Szczytnie zajęły negatywne stanowisko w sprawie lokalizacji na terenie miasta wież telefonii komórkowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Przychyliły się w ten sposób do wniosku radnego Pawła Malca, który złożył go pod koniec lutego na prośbę mieszkańców. Była to reakcja na protesty części lokatorów budynków przy ulicach Kętrzyńskiego i Śląskiej. Kilka lat temu inwestor wystąpił do wspólnoty na ul. Kętrzyńskiego 3 o zamontowanie wieży telefonii komórkowej i uzyskał jej zgodę. Miasto, w oparciu o obowiązujące przepisy, ustaliło lokalizację przedsięwzięcia, co otworzyło drogę do kolejnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.