Działający w Wileńskiej Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli zespół „Wilenka” wystąpi na sobotnim koncercie w ramach Dni Kresowych. Tegoroczna impreza zbiega się z obchodami 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej i 70. rocznicą przybycia kresowian do Szczytna.

WIZYTÓWKA POLSKIEJ SZKOŁY

Tegoroczne Dni Kresowe rozpoczną się w sobotę 13 czerwca. Już od godziny 16.00 w Miejskim Domu Kultury odbywać się będzie doroczny kiermasz z bufetem, a także książkami i prasą kresową. Nie zabraknie też cieszącego się co roku dużym wzięciem chleba wileńskiego. Będzie można także oglądać wystawę prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół nr 3 pt. „Obrazy z Kresów” oraz ekspozycję dokumentującą 25 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej w Szczytnie.

O godzinie 17.00 rozpocznie się koncert kresowy. W tym roku gościem honorowym będzie Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”. Działa on od 1972 r. przy Wileńskiej Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli. To największa polska szkoła na Litwie. Obecnie kształci się w niej 868 uczniów. W ubiegłym roku świętowała jubileusz 60-lecia. Przechodziła ona różne koleje losu – władze próbowały ją zlikwidować. Dzięki determinacji rodziców i nauczycieli na początku lat 70. wybudowano nową jej siedzibę. W maju 1989 r. nadano szkole imię poety Władysława Syrokomli. Dziś pracuje w niej około stu nauczycieli, a w ubiegłym roku mury placówki opuściło 93 absolwentów. Dyrektorem szkoły jest Danuta Siliene. Wychowawcy szczególną wagę przywiązują do krzewienia polskiej tradycji i kultury wśród młodzieży i utrwalania pamięci historycznej. We wrześniu 1991 r. szkoła otrzymała w darze od Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie sztandar. Współpracuje ona z polskimi placówkami. Wielu jej absolwentów pełni dziś ważne funkcje naukowe i zawodowe.

Zespół „Wilenka” to jedna z wizytówek szkoły. Jego twórcy to: Władysław Korkuć, Henryk Sosnowski, Jerzy Surwiło. Swą nazwę zapożyczył od rzeki Wilenki przepływającej przez Wilno. Obecnie liczy 130 członków i składa się z kilku grup. Do najmłodszej uczęszczają dzieci od 4 lat, do najstarszej – nawet absolwenci szkoły. W repertuarze zespół ma m.in. folklor Wileńszczyzny i różnych regionów Polski. Uczestniczy w wielu koncertach, spotkaniach polonijnych i festiwalach. Jego twórcy zostali odznaczeni odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Kierownikiem zespołu jest Janina Łabul, jednocześnie dyrygentka i kierownik chóru.

Obchody Dni Kresowych zakończy niedzielna msza święta o godz. 10.30 w kościele św. Brata Alberta z udziałem pocztów sztandarowych i zespołu „Wilenka”.

ROK WAŻNYCH ROCZNIC

W tym roku przypada nie tylko 25-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej, ale także z 70-lecie przybycia do Szczytna kresowian. - Właśnie to leży u podstaw założenia naszego Towarzystwa – podkreśla prezes Janina Surgał. Przypomina, że już 10 lat temu, chcąc utrwalić pamięć o osiedleniu się w Szczytnie kresowian, ufundowało ono tablicę pamiątkową w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Wileńskiej.

Co prawda wstęp na sobotni koncert kresowy jest bezpłatny, ale prezes Surgał apeluje, by każdy z widzów, chcących wyrazić uznanie dla występującego zespołu, przyniósł czekoladę. - Niech to będzie nasz gest serdeczności wobec młodych artystów – zachęca Janina Surgał.

(ew)