Sołtys Sasku Małego Mirosław Mierzejewski po raz kolejny zorganizował wiosenne sprzątanie miejscowości. W tym roku w pozbyciu się śmieci pomogły także przebywające tu kobiety z Ukrainy wraz z dziećmi.

Wiosenne sprzątanie w Sasku
Tegoroczne sprzątanie odbywało się m.in. przy świetlicy wiejskiej

W sobotę 2 kwietnia w Sasku Mały zorganizowano sprzątanie okolic świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Jak mówi sołtys Mirosław Mierzejewski, tegoroczna akcja różniła się od poprzednich, gdyż uczestniczyły w niej przebywające w miejscowości kobiety z dziećmi z objętej działaniami wojennymi Ukrainy. - Po wspólnych pracach, jak nakazuje zwyczaj, zasiedliśmy do stołu i przy kawie oraz słodyczach, a także pieczonej kiełbasce podyskutowaliśmy o wspólnych problemach, w tym oczywiście o polityce. Muszę przyznać, że szybko zniknęły bariery językowe – i tak powinno być – podsumowuje sołtys.

(mm), (kee)