Zabawne skecze w języku angielskim, piosenki i wspólnie tańczone tańce brytyjskie wypełniły Święto Ceili zorganizowane przez nauczycieli i studentów ZKN. Impreza, mająca swoje korzenie w tradycji szkockiej, stała się okazją do poznania zwyczajów oraz kultury mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Wiosenne Święto Ceili

Nietypowe spotkanie z kulturą brytyjską miało miejsce w auli Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w czwartek 8 maja. W jego trakcie można było zapoznać się z efektami pracy studentów uczęszczających na zajęcia kółka teatralnego pod kierunkiem Benedykta Kolczyńskiego oraz biorących udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Martę Kolczyńską. Całość przygotowano w ramach mało znanego w Polsce, a rozpowszechnionego w Wielkiej Brytanii Święta Ceili. Jego genezę oraz związane z nim zwyczaje przybliżył gościom w krótkim referacie jeden ze studentów ZKN. Wywodzi się ono z tradycji szkockiej i początkowo oznaczało spotkanie miejscowych górali, podczas którego opowiadano sobie różne historie oraz grano na dudach i tańczono. Zgodnie z tradycją, na święcie w kolegium nie zabrakło ani opowiastek i skeczów w języku angielskim, ani pląsów przy brytyjskiej muzyce wykonywanej przez „żywy” zespół. Studenci działający w kole teatralnym zaprezentowali scenki, które przygotowali z myślą o Językowych Spotkaniach Teatralnych w Bydgoszczy. W tym roku odbyły się one w pierwszej połowie kwietnia. Podczas spotkania w kolegium gościnnie wystąpiły też uczennice jednej z olsztyńskich szkół językowych wraz ze swoim nauczycielem Trevem Hillem. Na koniec przyszedł czas na tańce brytyjskie, do których zaproszono również publiczność zasiadającą na widowni. Rolę instruktorki pełniła Marta Kolczyńska, pokazując tancerzom podstawowe kroki.

(ew)/Fot. E. Kułakowska